Thể loại liên quan đến những vấn đề về tâm lý của nhân vật ( tâm thần bất ổn, điên cuồng ...)
Gigant Gigant

Truyện tranh

Đang tiến hành
Tái Sinh Tái Sinh

Truyện tranh

Đang tiến hành